Bởi {0}
logo
Hangzhou Minglei Industry Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Vinyl Cửa Sổ và Cửa; UPVC Cửa Sổ và Cửa; Nhôm Cửa Sổ và Cửa; Rèm Tường; Lan Can, windows & Cửa
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Tùy Chỉnh WindowsTotal floorspace (5,200㎡)Competitive OEM factoryAnnual export US $4,000,000Sample-based customization
No matching results.